MADEN İŞLERİ

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MİGEM) DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

2009 -2011 yılları arasında gerçekleşen proje kapsamında öncelikle MİGEM’in evrak ve teknik arşivi fizibilite çalışması gerçekleştirildi, taranacak belgelerin türleri ve içerikleri konusunda arşiv envanteri çıkarıldı. Bu şekilde belgelerin tarama ihtiyaçları belirlendikten sonra, belgelerin grup ve türleri itibarı ile tasnifi gereçekleştirildi. Devamında CONTEX Geniş Format Tarayıcılar ve CANON belge Tarayıcıları kullanılarak, 10,000,000 belge ve 100,000 adet Teknik doküman(Pafta)’ nin dijital ortama aktarılması gerçekleştirildi. Tarama işlemi devam ederken, bir taraftan da taranmış dokümanların, Raster Edit programı konusunda dünyanın lider firması olan ve Rasterex firmasının RxSpotlight programı ile görüntü iyileştirme ve düzeltme işlemleri gerçekleştirildi.

Düzeltme ve görüntü iyileştirmesi biten dokümanlar tek tek Kalite Kontrol ekibimiz tarafından incelendi ve gerekli görüldüğü durumlarda sorunlu olan belgeler tekrar tarama işleminden geçirildi. Kontrol ve onayı tamamlanan bütün belgeler DvTDM Mühendislik Doküman Yönetim Sistemi (MDYS) sisteminde kullanılmak üzere veritabanına aktarıldı.

Bütün dokümanların tarama, düzeltme, görüntü iyileştirme, kontrol ve veri giriş işlemleri tamamlandıktan sonra yine MİGEM için özel olarak geliştirilmesi planlanan MDYS sisteminin fizibilite çalışmalarına başlandı ve bu doğrultuda öncelikle kurumun Dokümanları Yönetim Sistemini elektronik ortamda en iyi şekilde kullanabilmeleri için uzun ve titizlikle yapılan Sistem Analizi çalışması başlandı.

Uygulamanın geliştirilme aşamaları tamamlandıktan sonra gerek Kurum gerekse firmamız tarafından titiz bir şekilde uygulama testleri gerçekleştirildi. Testler sonucunda MİGEM tarafından gerekli onaylar alınarak MDYS sistemini kullanacak olan grup ve kullanıcılar ile sistemi yönetecek olan Yönetici personele ilgili eğitimler verildi.