MKE MÜHİMMAT FABRİKASI

MKE MÜHİMMAT FABRİKASI DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

 2012 yılı içerisinde gerçekleşen bu proje kapsamında öncelikle MKE Mühimmat Fabrikası arşivi fizibilite çalışması gerçekleştirilerek, taranacak belgelerin türleri ve içerikleri konusunda arşiv envanteri çıkarıldı. Bu şekilde belgelerin tarama ihtiyaçları belirlendikten sonra, belgelerin grup ve türleri itibarı ile tasnifi gereçekleştirildi. Devamında Türkiye dağıtıcılığı şirketimiz tarafından gerçekleştirilen CONTEX Geniş Format Tarayıcılar veCanon A3 /A4 tarayıcıları kullanılarak, 100,000 Belge ve yaklaşık 52,000 adet A0 pafa dijital ortama aktarılması gerçekleştirildi. Tarama işlemi devam ederken, bir taraftan da taranmış dokümanların, Raster Edit programı konusunda dünyanın lider firması olan ve yine Türkiye dağıtıcılığı tarafımızdan üstlenilmiş olan, Rasterex firmasının RxSpotlight programı ile görüntü iyileştirme ve düzeltme işlemleri gerçekleştirildi.

Düzeltme ve görüntü iyileştirmesi biten dokümanlar tek tek Kalite Kontrol ekibimiz tarafından incelendi ve gerekli görüldüğü durumlarda sorunlu olan belgeler tekrar tarama işleminden geçirildi. Kontrol ve onayı tamamlanan bütün belgeler DvTDM Mühendislik Doküman Yönetim Sistemi (MDYS) sisteminde kullanılmak üzere veritabanına aktarıldı. 

Bütün dokümanların tarama, düzeltme, görüntü iyileştirme, kontrol ve veri giriş işlemleri tamamlandıktan sonra yine MKE için özel olarak geliştirilmesi planlanan MDYS sisteminin fizibilite çalışmalarına başlandı ve bu doğrultuda öncelikle kurumun Dokümanları Yönetim Sistemini elektronik ortamda en iyi şekilde kullanabilmeleri için uzun ve titizlikle yapılan Sistem Analizi çalışması başladı.

Sistem Analizine müteakip, MDYS uygulamasının özelleştirme ve geliştirme süreci başlatıldı. Bu esnada kuruma özel doküman otomasyonlarını üzerine alacak iş akışları uygulamaya dahil edildi. Uygulamanın geliştirilme aşamaları tamamlandıktan sonra gerek Kurum gerekse firmamız tarafından titiz bir şekilde uygulama testleri gerçekleştirildi. Testler sonucunda MKE tarafından gerekli onaylar alınarak MDYS sistemini kullanacak olan grup ve kullanıcılar ile sistemi yönetecek olan Yönetici personele ilgili eğitimler verildi.