ETİ MADEN

ETİ MADEN TEKNİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

 

Proje kapsamında öncelikle ETİ MADEN arşivi fizibilite çalışması gerçekleştirilerek, taranacak belgelerin türleri ve içerikleri konusunda arşiv envanteri çıkarıldı. Bu şekilde belgelerin tarama ihtiyaçları belirlendikten sonra, belgelerin grup ve türleri itibarı ile tasnifi gereçekleştirildi. Devamında Türkiye dağıtıcılığı şirketimiz tarafından gerçekleştirilen CONTEX Geniş Format Tarayıcılar ve CANON A3 /A4 tarayıcıları kullanılarak, Belge ve paftalar dijital ortama aktarılması gerçekleştirildi. Tarama işlemi devam ederken, bir taraftan da taranmış dokümanların, Raster Edit programı konusunda dünyanın lider firması olan ve yine Türkiye dağıtıcılığı tarafımızdan üstlenilmiş olan, Rasterex firmasının RxSpotlight programı ile görüntü iyileştirme ve düzeltme işlemleri gerçekleştirildi.