Autocad Civil 3d 2014

AutoCAD Civil 3D endüstrinin en özgün 3 boyutlu arazi ve inşaat mühendisliği tasarım yazılımı olarak, dinamik tasarım modeli ile projelerin daha hızlı ve hassas tamamlanmasına yardım ediyor.

AutoCAD Civil 3D ; güçlü işlevler içeren arazi ve inşaat mühendisliği tasarım yazılımıdır. AutoCAD Civil 3D bu konuda üretilmiş yazılımlardan en büyük farkı; nesneler arasında akıllı ilişkiler yaratmasıdır, tasarımda herhangi bir değişiklik olduğu anda nesneler de dinamik olarak güncellenir, tüm Civil 3D nesneleri birbirleri ile bağlantılıdır. Örneğin, güzergahta bir değişiklik yapıldığı anda profiller de otomatik olarak güncellenir. Kolay kullanımlı arayüzü kullanıcılara projelerin üretimi, yönetilmesi ve paylaşılması aşamalarında büyük kolaylık sağlar. Tasarım, analiz, raporlama ve 3 boyutlu görselleşme işlemlerinin tümü Civil 3D ile yapılabilir.

Aşağıdaki işlevlerin tümünü tek bir pakette içerir:

• AutoCAD'in tüm işlevleri,
• Yol, demiryolu, kanal gibi koridor tasarım araçları,
• Güçlü 3 Boyut işlevleri,
• Güçlü raporlama işlevleri,
• Araziden veri alımı ve dengeleme,
• 3 Boyutlu Arazi Modeli yaratma,
• Hafriyat hesaplamaları,
• Tesviye işlemleri,
• Parselasyon işlemleri,
• Profiller,
• Enkesitler,
• Çok kullanıcılı proje ortamı,
• Autodesk’in Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımı olan Autodesk Map 3D’nin tüm işlevleri.

Teknik Özellikler


AutoCAD Civil 3D, AutoCAD üzerine kurulu bir yazılımdır. AutoCAD’in çalışma ortamı ve formatı ile çalışılır. AutoCAD’in tüm işlevleri kullanılabilir. Noktalar


• Çizim dosyası büyüklüğünü ve sistemin hızını etkilemeden büyük nokta kümeleri ile çalışılabilir.
• "Alphanumeric" nokta numaralarını tamamıyla destekler.
• Noktaların çizimde ne şekilde görüneceği ve hangi noktaların görünüp hangilerinin görünmeyeceği kullanıcı tarafından belirlenebilir.
• Birden fazla kullanıcı aynı nokta veri tabanına ulaşabilir.
• "ODBC" uyumlu dış veri tabanında sayısız COGO noktası saklayabilir. İstenen kritere bağlı olarak, nokta verisinin açıklamasına veya kot bilgisine göre nokta grupları yaratılabilir.
• Projeye aktarılmak istenen nokta dosyasının formatı tanımlanarak noktalar çizime aktarılabilir veya aynı şekilde format tanımlayarak proje noktaları bir dosyaya yazdırılabilir.

ASCII dosyalardan çizime noktalar aktarılabilir ve yazılım içerisinde noktalar kolaylıkla yönetilebilir.

Araziden Veri Alımı

Autodesk Land Desktop yazılımında yer alan sahadan veri alımı ve bu verilerin düzenlenmesi işlevleri ve ara yüzü AutoCAD Civil 3D ile entegre edildi. Kullanıcılar arazi verilerinin aktarımından, en küçük kareler yöntemi ile dengelemelerin yapılmasına, ölçümlerin düzenlenmesinden arazi modelinin yaratılmasına kadar tüm süreci AutoCAD Civil 3D ile gerçekleştirebilecekler.

Sayısal Arazi Modelleri

• AutoCAD Civil 3D ile bir çok farklı veriyi kullanarak sayısal arazi modeli yaratılabilir. Arazi modelleri, noktalar, eş yükseklik eğrileri, AutoCAD nesneleri, şev nokta veya hatları gibi veriler, çoklu çizgiler, ASCII nokta dosyaları, DEM dosyaları tek tek veya bir arada kullanılarak yaratılabilir.
• İstenen aralıklarla eş yükseklik eğrileri oluşturulur.
• Eğim, yükseklik, bakı, eğim yönü, su havza sınırları gibi analizler yapılabilir.
• Yaratılan arazi modelleri dinamiktir modeli oluşturan verilerde herhangi bir değişiklik olduğunda otomatik olarak güncellenir. Örneğin, arazi modelinin sınırları değiştiğinde kullanıcı herhangi bir işlem yapmadan model sınırları değişir.

Bir çok faklı kaynaktan gelen veri kullanılarak arazi modeli yaratılır ve model üzerinde analizler yapılıp 3 boyutlu görüntüler elde edilebilir.

Parseller

• Parseller arasında dinamik ilişki vardır. Böylelikle parseller kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın hep güncel kalırlar.
• Standart metodolojiler kullanarak parsel büyüklüklerini ayarlar.
• Parseller çizgi, eğri, çoklu çizgi veya nokta kullanarak tanımlanabilir.
• Birden fazla kullanıcı eş zamanlı olarak parsel verisine ulaşabilir.
• Alan, çevre gibi bilgileri içeren raporlar yaratılabilir.
• Parseller otomatik olarak numaralanır.

Parseller dinamik olarak yaratılır ve istenen bilgileri tablo olarak çizime aktarılabilir.

Güzergahlar

• Yatay güzergah tanımlamada mevcut AutoCAD nesneleri kullanılabildiği gibi Civil 3D işlevleri ile kurp değerleri önceden girilip güzergahı çizerken kurplar otomatik olarak oluşturulur.
• Güzergah etiketleri otomatik olarak yazılır. Güzergahta herhangi bir değişiklik olduğunda etiketleri de otomatik olarak güncellenir.
• Güzergah verileri birden fazla kullanıcı tarafından paylaşılabilir.
• Sınırsız sayıda güzergah tanımlanabilir.

Güzergah tanımları kolaylıkla yapılır.

Profiller

• Birden fazla arazi modeli kullanılarak profil oluşturulabilir.
• Düşey kurp tanımlarında "k" katsayısı, uzunluk, geçiş ve duraklama yönleri gibi alternatif yöntemler kullanılabilir.
• Düşey güzergah tasarımlarında AutoCAD’in çizim özellikleri kullanılabildiği gibi, Civil 3D’de yer alan endüstri standardı teknikleri kapsayan komutlar da kullanılabilir.
• Profiller dinamiktir. Örneğin yatay güzergahta bir değişiklik olduğu anda profiller ve etiketleri de güncellenir.
• Profillerin ne şekilde çizdirileceği kullanıcı tarafından belirlenir. İstenen standartta profil çizdirilebilir.

profiller dinamik olarak yaratılır, arazi modeli değiştiğinde arazi profili d otomatik güncellenir.

Koridor Modelleme

• Yol, demiryolu gibi koridor projelerinde koridorlar; güzergah, profil, dever ve tip kesit tanımları kullanılarak dinamik olarak oluşturulur.
• Koridoru oluşturan elemanlardan birinde değişiklik olduğunda koridor ve koridorla bağlantılı kübaj hesapları, enkesitler, arazi modelleri ve diğer analiz ve raporlar da otomatik olarak güncellenir.
• AutoCAD Civil 3D yol üzerinde gerçek zamanlı düzenleme yapmaya olanak tanır.

Yol, kanal gibi koridoru oluşturan elemanlardan birinde değişiklik olduğunda koridor ve koridorla bağlantılı kübaj hesapları, enkesitler, arazi modelleri ve diğer analiz ve raporlar da otomatik olarak güncellenir.

Tip Kesitler

• Tip kesit kütüphaneleri kullanılarak tip kesitler kolaylıkla yaratılabilir.

Tip kesit kütüphaneleri kullanılarak tip kesitler kolaylıkla yaratılabilir

Enkesitler

• Enkesitlerin arazi üzerindeki durumu istenilen km'lerde kontrol edilebilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.
• Enkesitler dinamiktir, kesitleri oluşturan veride değişiklik olduğunda kesitler de değişir.

Tesviye

• Nokta ve üç boyutlu AutoCAD nesnelerini kullanarak, bir çok otomatik tesviye yöntemi içerir.
• Taban sathı (footprint) kolaylıkla oluşturulabilir.
• Kullanıcı tanımlı eğim, yüzey, yükseklik verilerini kullanarak mevcut araziyi kestiği hatları otomatik olarak çizer.
• “Tesviye” nesnelerinin değişmesiyle, hacim hesaplamaları ve tesviye eğrileri otomatik olarak güncellenir.
• Tesviye işlemlerinde yarma ve dolgu dengelemeleri (tesviye nesnesinin taban kotu veya yarma dolgu miktarlarına göre) otomatik olarak yapılabilir.

Çok kısa sürede tesviye işlemi yapılıp kübajlar hesaplatılabilir. Yapılan tesviye işleri dinamiktir, tesviye alanının şekli veya kotu değiştiğinde kübajlar otomatik olarak güncellenir.

Borular

Kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri dinamik ve etkileşimli olarak yaratılır.

Boru ve yapılarda değişiklikler dinamik olarak yapılır.

Boru şebekelerinin istenen şekilde çıktısını alınır.

Analiz yazılımları ile veriler paylaşılır.

Kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri dinamik ve etkileşimli olarak yaratılır.

Çok Kullanıcılı Proje Ortamı

AutoCAD Civil 3D ile birlikte temel elemanlar çok kullanıcılı ortamda destekleniyor. Civil 3D, Autodesk Vault’un veri yönetimi işlevlerini içeriyor böylelikle proje takımı, işlerini tamamlamak için istedikleri veriye anında ulaşım sağlayabiliyorlar. Civil 3D ile birlikte kullanıcılar aşağıdaki model verilerini projelerinde verimli bir şekilde kullanabiliyor ve proje takımı bu verileri güvenli bir şekilde paylaşabiliyor.

• Noktalar
• Yüzeyler
• Güzergahlar
• Profiller
• Boru Ağları (Civil 3D ’de eklendi)
• Ölçümler (Civil 3D ’de eklendi)

Görselleştirme

• Civil 3D’de oluşturulan modellerin foto gerçekçi görüntüleri oluşturulabilir.

Civil 3D’de oluşturulan modellerin foto gerçekçi görüntüleri oluşturulabilir.

Autodesk Map 3D özellikleri

• AutoCAD Civil 3D Autodesk’in GIS yazılımı olan Autodesk Map 3D’yi içerir;
• Orcale Spatial ile direkt veri entegrasyonu sağlanır.
• Dünyada standart olarak kabul edilmiş bir çok dosya formatını (DWG, DGN, ARC/INFO Coverage, ARCView Shape v.b.) kullanabilme olanağı sağlar.
• Hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, taranmış haritalar gibi raster görüntüler çizimle beraber kullanabilir ve gerektiğinde görüntü üzerinden sayısallaştırma yapılabilir.
• Koordinat sistemi dönüşümleri sağlanabilir, yazılım içerisinde yer almayan koordinat sistemleri tanımlanabilir